Ακρυλικά χρώματα Vallejo Game Air

Vallejo Game air. Χρώματα μοντελισμού ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε αερογράφο.